CHÍNH SÁCH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

Vietnamworks Learning luôn có trách nhiệm tiếp nhận và xử lý khiếu nại của Khách hàng liên quan đến giao dịch tại website: www.vietnamworkslearning.com. Khi phát sinh các khiếu nại, tranh chấp, Vietnamwork Learning đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên nhằm duy trì mối quan hệ, sự tin cậy của Khách hàng vào chất lượng dịch vụ của vietnamworkslearning.com.

Quy trình khiếu nại thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Khách hàng khiếu nại về hàng hóa, dịch vụ của Vietnamworks Learning thực hiện qua:

  • Gửi thư điện tử đến địa chỉ email: support@vietnamworkslearning.com; hoặc
  • Gọi điện đến Hotline 1900 6335 07; hoặc
  • Người mua gửi khiếu nại tại địa chỉ: Công ty TNHH Đào Tạo Nguồn Lực Việt - Tầng 20 Tòa nhà E.Town Central, Số 11, Đoàn Văn Bơ, Phường 12, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh.

Bước 2: Bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng của Vietnamworks Learning sẽ tiếp nhận các khiếu nại, liên hệ làm rõ các yêu cầu của Khách hàng trong thời gian sớm nhất có thể và không quá 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu. Tùy theo tính chất và mức độ của sự việc, Vietnamworks Learning sẽ có những biện pháp cụ thể để hỗ trợ Khách hàng giải quyết khiếu nại, tranh chấp.

Bước 3: Vietnamworks Learning có thể yêu cầu Khách hàng cung cấp các thông tin, bằng chứng liên quan đến giao dịch, sản phẩm để xác minh, làm rõ vụ việc và có hướng xử lý thích hợp.

Bước 4: Trường hợp Vietnamworks Learning và Khách hàng đã nỗ lực giải quyết qua hình thức thương lượng, thỏa thuận mà vẫn không thể giải quyết được mâu thuẫn thì một trong hai có thể đưa vụ việc đến cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giải quyết nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của các bên.