CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

 1. Mục đích và phạm vi thu thập
 2. Việc thu thập dữ liệu của người dùng trên website www.Vietnamworkslearning.com (sau đây được gọi là “Thành viên”) chủ yếu bao gồm: email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập. Vietnamworks Learning sẽ sử dụng các thông tin kể trên để liên hệ, gửi thông tin các khóa học trong quá trình Thành viên sử dụng dịch vụ của Vietnamworks Learning.

  Nếu Thành viên chọn cung cấp cho Vietnamworks Learning thông tin cá nhân, Thành viên đã bằng lòng với việc chuyển tiếp và lưu trữ những thông tin đó trên máy chủ của Vietnamworks Learning.

  Thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, Thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Vietnamworks Learning về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

 3. Phạm vi sử dụng thông tin
 4. Vietnamworks Learning sử dụng thông tin Thành viên cung cấp để:

  • Cung cấp thông tin các khóa học đến Thành viên;
  • Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa Thành viên và Vietnamworks Learning;
  • Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của Thành viên hoặc các hoạt động giả mạo Thành viên;
  • Liên lạc và giải quyết với Thành viên trong những trường hợp đặc biệt.
  • Liên lạc và xin ý kiến của Thành viên về các sản phẩm và dịch vụ hiện tại hay những sản phẩm và dịch vụ tiềm năng mới.
 5. Thời gian lưu trữ thông tin
 6. Dữ liệu cá nhân của Thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự Thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân Thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của Vietnamworks Learning.

 7. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân
 8. Công Ty TNHH ĐÀO TẠO NGUỒN LỰC VIỆT

  Địa chỉ: Tầng 20 Tòa nhà E.Town Central, Số 11, Đoàn Văn Bơ, Phường 12, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh

  Email: support@Vietnamworkslearning.com

  Hotline: 1900 6335 07

 9. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.
 10. - Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu Vietnamworks Learning thực hiện việc này.

  - Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ ba đến Ban quản trị của Vietnamworks Learning. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Vietnamworks Learning sẽ xác nhận lại thông tin và hướng dẫn Thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin.

  - Mọi yêu khiếu nại sẽ được Thành viên gửi đến Vietnamworks Learning thông qua email: support@Vietnamworkslearning.com

 11. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng
 12. - Thông tin cá nhân của thành viên trên Vietnamworks Learning được cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Vietnamworks Learning. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi Thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của Thành viên đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

  - Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ ba nào về thông tin cá nhân của Thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ Thành viên, trừ trường hợp tiết lộ hoặc cung cấp cho các công ty thành viên của Vietnamworks Learning nhằm mục đích điều hành và cải tiến website Vietnamworks Learning, tăng cường tiện ích cho Thành viên hoặc giới thiệu và phân phối các sản phẩm và dịch vụ của Vietnamworks Learning và/hoặc tiết lộ cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi được yêu cầu.

  - Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân Thành viên, Vietnamworks Learning sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho Thành viên được biết.

  - Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Thành viên bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của Vietnamworks Learning.

  Ban quản lý Vietnamworks Learning yêu cầu các cá nhân khi đăng ký tài khoản thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý Vietnamworks Learning không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của Thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

 13. Điều khoản cuối cùng:
 14. Vietnamworks Learning có thể sửa đổi Chính sách Bảo mật này bất kì lúc nào bằng cách đăng điều khoản chỉnh sửa trên website www.vietnamworkslearning.com.